Windtsnelheid peilt voor woningcorporaties, gemeenten en bouwbedrijven haalbaarheid en draagvlak onder bewoners.

Wij brengen data-driven de doelgroep in kaart en laten op voorhand en anoniem zien wat hen triggert op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Het wordt gebruikt om een propositie af te stemmen op het lokale bewonersprofiel en om early adopters te traceren. AVG-compliant.

 

logo's opdrachtgevers Windtsnelheid

 

Gem. Capelle aan den IJssel, dhr Erwin Wigt: ‘Deze vorm van marktinformatie en visie spreekt aan, want het zijn niet alleen cijfers maar ook impressies van levensstijlen. Het gaat tenslotte over mensen.’

Kleurrijk Wonen, dhr J. van Dam: ‘Prettig om mee samen te werken. Hiermee sturen we onze toekomstvisie. Naast de technische staat en financiële parameters, nu ook vanuit bewonersprofiel.’

Gem. Geldermalsen, dhr C.D. Boogerd:Windt heeft ons goed geholpen om beleidskeuzes voor nieuwbouw in De Plantage vanuit de markt te onderbouwen. En om prospects te vinden.’

Groen West, dhr Egbert Kunst: ‘Dit hielp om – snel en anoniem – de complexen te selecteren waar de kans op draagvlak voor NOM het grootst is.’

Van Dillen bouwbedrijf, dhr Cees van Dillen: ‘Ongekend dat vanuit de data te achterhalen is hoe huurders in het leven staan en welke aanpak het beste aan zou kunnen slaan bij een renovatie.’

Gem. Leeuwarden, dhr Remco Deelstra: ‘Een gemeente kan geen modern woonbeleid voeren zonder grondig inzicht in de opbouw van de bevolking. Wie zijn de woondoelgroepen in je stad of gemeente? Windt heeft met zijn onderzoek ons geleerd om op een nieuwe manier naar de gemeente te kijken. Veel van wat we intuïtief aanvoelden, is nu met cijfers onderbouwd, maar er waren ook veel verrassingen! Met onze nieuwe inzichten onder de arm bedienen we nu de marktpartijen actief. Daarnaast gebruiken we de gegevens ook voor onze eigen projecten. Voorbeelden daarvan zijn onder andere onze projecten om particulieren te ondersteunen bij het onderhoud en verduurzamen van hun woningen, het benutten van Culturele Hoofdstad 2018, het verder uitbouwen van Leeuwarden als studiestad.’

OVER-gemeenten, dhr Ernest Bressers: ‘Op die manier hadden we er nog nooit naar gekeken. Dit inzicht was belangrijk om de nieuwe structuurvisie voor Oostzaan af te ronden.’

 

cases >

 

markt-data-onderzoek >

 

opdrachtgevers >

 

contact >