Het onderzoek brengt vanuit consumenten-marktdata – snel en anoniem – het lifestyle bewonersprofiel in kaart. Het werkt met een uniek segmentatie model dat zich focust op de motieven en omstandigheden van bewoners van sociale huur complexen. Het levert de onderbouwing en inspiratie om de aanpak van de renovatie en woningbouw (en de communicatie ervan) op de lokaal aangetroffen doelgroep af te stemmen.  AVG-proof.

1  Marktpartij:   Invalshoeken voor kansrijke draagvlak-creatie per complex met inzicht in woonwensen en communicatie-voorkeuren per aangetroffen doelgroep. Biedt onderbouwing voor plan, aanpak, klantreis, complex-volgorde bij planvoorbereiding en tenderfase. Structureert uw project-overstijgende aanpak.

2  Corporatie:   Inzicht in het huurdersprofiel per complex of wijk met best practices voor afgestemde draagvlak-creatie bij renovatie in bewoonde staat. Geschikt voor complex-selectie en plannen voor doorstroming senioren bewoners.

3  Gemeente:   Gekwantificeerde en gelokaliseerde bewoners-profielen met vertaalslag naar woonbehoeften. Inzicht in motieven, argumenten en invalshoeken voor energietransitie, woningbouw, parkeerbeleid en gebiedsontwikkeling. Het levert onderbouwing om beleid op de lokale vraag af te stemmen.