Wij brengen op voorhand vanuit consumenten-marktdata – snel en anoniem – het lifestyle bewonersprofiel in kaart. Het geeft onderbouwing en inspiratie om een propositie (en communicatie) op de lokale doelgroep af te stemmen. Het voorziet in data-driven marktinzicht. Het stimuleert een project-overstijgende werkwijze.

 

1  Corporatie: Inzicht in het huurdersprofiel per complex of wijk met best practices voor afgestemde draagvlak-creatie bij renovatie in bewoonde staat. Inzichten om beleid op bewoners af te stemmen. Inzicht voor een project-overstijgende aanpak van draagvlakcreatie.

2  Gemeente: Gekwantificeerde en gelokaliseerde bewonersprofielen per straat of wijk met vertaalslag naar behoeften, motieven, argumenten en invalshoeken voor marktgerichte energietransitie, woningbouw en gebiedsontwikkeling. Inzichten voor vraaggestuurd beleid.

3  Marktpartij:  Inzicht in kans op draagvlak en succesvolle invalshoek per complex middels doelgroep-segmentatie. Selectie van (volgtijdigheid) van renovatie complexen op basis van kans op draagvlak. Onderbouwing en vertaalslag voor een vraaggestuurd plan voor draagvlakcreatie en bewoners-participatie. Inzicht voor een project-overstijgende aanpak van draagvlakcreatie.