Wij brengen op voorhand vanuit consumenten-marktdata – snel en anoniem – het lifestyle bewonersprofiel in kaart. Het geeft onderbouwing en inspiratie om een propositie (en communicatie) op de lokale doelgroep af te stemmen. Het voorziet in data-driven marktinzicht voor:

 

1  Corporatie: Een overzicht van het huurders-profiel per complex met best practices voor afgestemde draagvlak-creatie voor renovatie in bewoonde staat. Ook ten behoeve van andere thema’s waarbij afstemming op de bewoners meer centraal komt te staan.

2  Gemeente: Gekwantificeerde en per wijk gelokaliseerde bewonersprofielen met vertaalslag naar behoeften, motieven, argumenten en invalshoeken voor marktgerichte energietransitie, woningbouw en gebiedsontwikkeling.

3  Marktpartij: Doelgroep-segmentatie ten behoeve van renovatie of nieuwbouw propositie. Selectie van renovatie complexen met grote kans op draagvlak. Onderbouwing en vertaalslag naar een afgestemd bewoners-communicatie-plan.