Vanuit de bewoners de onderbouwing en inspiratie vinden om daarop in te spelen.

1  Marktpartij:   Invalshoeken om een propositie op de woonwensen en communicatie-voorkeuren van de doelgroep af te stemmen, als onderbouwing voor plan, communicatie, aanpak, klantreis, planvoorbereiding en tender.

2  Corporatie:   Behoeften van complex-bewoners inventariseren en voorspellen ten behoeve van  planvorming.

3  Gemeente:   Woonbehoeften bepalen als onderbouwing om nieuwbouw op de lokale vraag af te stemmen.