Wij brengen op voorhand vanuit consumenten-marktdata – snel en anoniem – het lifestyle bewonersprofiel in kaart. Het geeft onderbouwing en inspiratie om een propositie (en communicatie) op de lokale doelgroep af te stemmen. Dit levert data-driven marktinzicht aan:

 

1  Corporatie: Een overzicht van het huurders-profiel per complex met best practices voor afgestemde draagvlak-creatie voor renovatie in bewoonde staat. Ook ten behoeve van andere thema’s waarbij afstemming op de bewoners meer centraal komt te staan.

2  Gemeente: Gekwantificeerde en per wijk gelokaliseerde bewonersprofielen met vertaalslag naar behoeften en kansrijke invalshoeken voor woningbouw en gebiedsontwikkeling. Inbreng om naast het ruimtelijke en financiële perspectief ook de markt component bij de visievorming te betrekken.

3  Marktpartij: Doelgroep-segmentatie ten behoeve van renovatie of nieuwbouw propositie. Selectie van kansrijke renovatie complexen. Onderbouwing ten behoeve van een marktgericht bewonerscommunicatieplan.