WINDTSNELHEID | Vastgoed Marketing Advies™

Peeter Windt

0318 548 452

06 1287 6326

info@peeterwindt.nl        linkedin1

 

Peeter Windt Vastgoed Marketing Advies

Als marketeer houd ik me bezig met wat de woonconsument beweegt. Sinds 2007 levert mijn bureau cijfermatige onderbouwing en vertaalslag om hierop in te spelen. Zo peil ik vooraf – anoniem en data-driven –  waarmee draagvlak en belangstelling onder bewoners gecreëerd kan worden. Voornamelijk ten behoeve van woningverduurzaming van sociale huur complexen, de energietransitie in wijken met gespikkeld bezit, en voor duurzame nieuwbouw woningbouw, waaronder houtbouw.

Bouwbedrijven, woningcorporaties en overheden gebruiken het om plannen – naast de bestaande technische en financiële parameters – ook op de bewonersbehoefte af te stemmen. Want: De energietransitie is vooral een sociale opgave.

Als u mij belt kunnen we in een gesprek gezamenlijk bezien wat de meerwaarde van dit perspectief voor uw propositie zou kunnen betekenen.

Peeter Windt

 

 

 

 

Zuylenburg 3, 3904JT  Veenendaal | Windtsnelheid kvk 30227399  | Leveringsvoorwaarden op aanvraag