Tag: 'Zaanstad'

Apr 21 -Voor Bébouw Midreth bv een bewonersanalyse uitgevoerd van enkele complexen in Zaanstad die gerenoveerd moeten worden. Vanuit de bewonerskenmerken, woonwensen en participatie-voorkeuren zijn passende maatregelen voor bewonersparticipatie, draagvlakcreatie en bewonerstevredenheid aangedragen, zodat het plan van aanpak kan worden afgestemd op de bewoners ter plaatse.

Lees meer »