Monthly Archive for oktober, 2012

woningzoekende student

Het is een bekend fenomeen: kantoren staan leeg en alle betrokkenen verkennen het platgetreden pad van hergebruik met studentenhuisvesting. Wel handig om daarvoor eerst de echte marktvraag te achterhalen. En dit te vertalen in een  marktpositionering die aanslaat. Voor de gemeente Amstelveen heb ik dat met betrekking tot het kantorenpark Kronenburg uitgevoerd in het kader […]

Lees meer »

zuilenlaan

Steve Jobs zei: ‘Het is niet de taak van consumenten om te weten wat ze willen’. Vertaal dit naar vastgoed en je weet dat voor succesvolle nieuwbouw de corporaties en ontwikkelaars beter op zoek kunnen gaan naar de vraag achter de vraag. Dus niet een simpel u-vraagt-wij-maken-vraag-en-antwoord-spel en geschuif met  woningplattegronden. Daar is meer voor nodig: […]

Lees meer »

Unknown

In De Volkskrant stelt Errik Buursink in zijn prijswinnende essay dat de grote stad het speelterrein van rijken en hoogopgeleiden wordt. De magneetwerking van steden als Amsterdam  is onmiskenbaar groot. Eens! Maar uit marktonderzoek dat ik kortgeleden uitvoerde, zie ik dat de hectiek van het stadse leven ook een tegenbeweging oproept. In Nijmegen, Utrecht en […]

Lees meer »

marktonderzoek in krimpregio

Met een scherpe marktpositionering en communicatie op de ‘Meest Nederlandse plek’* van Nederland zijn in 2010 voor corporatie Tablis in Bleskensgraaf 33 koopwoningen ontwikkeld die via de notaris verloot moesten worden. Het laat zien hoe kleine kernen die met krimp te kampen hebben, gerevitaliseerd kunnen worden door op basis van marktonderzoek een specifiek woonmilieu en marktcommunicatie te ontwikkelen […]

Lees meer »

overbetuwe kansrijke doelgroepen voor dorpen nabij Arnhem en Nijmegen

Vanuit een analyse van het profiel van bewoners en vestigers is een goede leidraad geboden voor de prioritering van woningbouw en vastgoedplannen van de corporatie in de zeven dorpskernen waar het actief is. Het onderzoek biedt onderbouwing voor de planvorming en communicatie met de gemeente en andere stakeholders.  

Lees meer »

Unknown-1

Vanuit marktonderzoek is een visie ontwikkeld voor een marktprofilering van de gemeente. Deze gaat uit van de behoefte en mentaliteit van de lokale bevolking en vanuit de kansen die het landschap biedt. Het plan, dat zich niet gemakkelijk laat kopiëren door buurgemeenten, vormt het vertrekpunt voor de nieuwe gemeentelijke toekomst- en structuurvisie waarmee het zich […]

Lees meer »

Unknown

Door de nieuwe uitbreiding van de wijk Ramsburg postmodern te positioneren scoort de gemeente Middelburg (in krimpend Zeeland) met iets eigens dat Goes en Vlissingen niet kunnen bieden. Marktonderzoek biedt inzicht in de specifieke mentaliteit en woonwensen van bewoners en vestigers in Middelburg. Dat helpt niet alleen bij de marketing communicatie, maar ook bij het […]

Lees meer »

overbetuwe kansrijke doelgroepen voor dorpen nabij Arnhem en Nijmegen

Woonwensenonderzoek biedt nieuwe doelgroepen voor landelijk woonmilieus in het kader van anticiperend krimpbeleid van provincie. De gemeente Zederik ligt ten zuidwesten van Vianen, in het uiterste oosten van de provincie Zuid Holland. De Provincie anticipeert op krimp, maar de gemeente ziet kansen voor groei vanuit de regio Utrecht: aanleiding om onderzoek te laten verrichten naar […]

Lees meer »

Oostzaan dorp bij stad peeter windt alternatief

Oostzaan. Een woningmarktverkenning en actualisatie van de woonvisie voorziet de nieuwe structuurvisie die SAB en de gemeente opstellen van een marktcomponent. Zo worden ruimtelijke beleidsvoorstellen onderbouwd vanuit een visie op de markt.

Lees meer »

more for you

Marketing invalshoek van bouwkundig adviesbureau More for You in Barneveld. Het is voorloper in het gebruik van BIM-modellering en visualisatie. Voor een integrale vastgoedplanning en ontwikkeling wordt – naast de ruimtelijk-technische en financiële component – ook geregeld inzicht gegeven in de behoefte van de gebruikers, van de markt. Voor een dergelijke geïntegreerde op de vraag afgestemde […]

Lees meer »

unidek_

Voor Unidek een landelijke marktconsultatie uitgevoerd om te achterhalen hoe het assortiment en de USP’s in alle functies in de keten  – en bij consumenten – beleefd worden. Aan de hand van mijn terugkoppeling zijn tijdens een aantal interne sessies diverse mogelijke vervolgstappen besproken om beter op de markt afgestemd te zijn. Daarbij is de focus gericht geweest […]

Lees meer »