Het is een bekend fenomeen: kantoren staan leeg en alle betrokkenen verkennen het platgetreden pad van hergebruik met studentenhuisvesting. Wel handig om daarvoor eerst de echte marktvraag te achterhalen. En dit te vertalen in een  marktpositionering die aanslaat. Voor de gemeente Amstelveen heb ik dat met betrekking tot het kantorenpark Kronenburg uitgevoerd in het kader van het landelijke convenant ‘aanpak leegstand kantoren’. Peeter Windt.

Leave a Reply