Woonwensenonderzoek biedt nieuwe doelgroepen voor landelijk woonmilieus in het kader van anticiperend krimpbeleid van provincie. De gemeente Zederik ligt ten zuidwesten van Vianen, in het uiterste oosten van de provincie Zuid Holland. De Provincie anticipeert op krimp, maar de gemeente ziet kansen voor groei vanuit de regio Utrecht: aanleiding om onderzoek te laten verrichten naar haar kansen vanuit woonwensen. Met een uitgebreide diagnose van consumentenprofielen zijn aanknopingspunten gevonden voor een meer marktgerichte woningbouw. In een visiedocument is concreet gedefinieerd op welke wijze de gemeente vanuit haar eigen specifieke kwaliteiten het beste kan inspelen op de veranderende regionale woningmarkt.

College en gemeenteraad hebben de visie als vertrekpunt voor toekomstig beleid en overleg met de provincie aangenomen. Er zijn concrete uitwerkingen voor specifieke woningbouwlocaties ontwikkeld.

Leave a Reply