Als je veel van bewoners weet, kunt je daar bij de aanpak van een renovatie op inspelen. Bijvoorbeeld door juist daar te beginnen waar je wel makkelijk draagvlak creëert. Corporaties en marktpartijen die draagvlak met database analyse vooraf peilen, kunnen sneller aan de slag.
Aan de hand van 70 socio-economische, levensstijl en woning kenmerken brengt WINDT bewoners per complex en woningtype in beeld. Het inzicht helpt om een propositie beter op de markt af te stemmen. Of om te beslissen om eerst in een ander huurcomplex te beginnen. Zoals in Arnhem Presikhaaf, waar we voor De Stroomversnelling exact lokaliseerde en telde dat er nu juist in het testcomplex veel huurders argwanend staan ten opzichte van een ‘nul-op-de-meter’-deal. Als ook in Nijmegen Zwanenveld en in Leiden.

Om een propositie goed in de markt te zetten, is het zinvol uit te gaan van onze vier doelgroepprofielen. En de argumenten uit de data-analyse te gebruiken, die de bewoners van het complex weten te overtuigen.
 

Leave a Reply