Jan 16 – GroenWest selecteert snel en direct de meest geschikte woningen voor NOM (nul-op-de-meter). Ze kijkt daarbij vooral naar de kans op draagvlak onder bewoners. Windt peilt dit op voorhand en anoniem door vanuit data de huishoudens te selecteren die qua mentaliteit het meest openstaan voor rigoureuze verduurzaming. Door dit te matchen met het energieverbruik, wordt een selectie van de meest kansrijke huisnummers in kaart gebracht.

GroenWest gebruikt dit marktinzicht om tijd en geld te besparen bij de creatie van draagvlak en bij de verdere planvorming.

Leave a Reply