Om de huisvesting voor senioren met zorgarrangement te bepalen was marktinformatie nodig. Door naast demografie en vermogen ook vanuit leefstijlen naar kansen te kijken, komt de lokale marktpotentie echt in beeld. Zo kunnen bijvoorbeeld alleenstaande 75-plussers worden getraceerd die in een grote grondgebonden koopwoning wonen. En daarnaast belangstelling hebben voor zaken als kunst en klassieke muziek. Of 55-plussers die nu al anticiperen op een zorgvraag.

Met een beproefd markt(data)onderzoek met 70 lifestyle-kenmerken vergelijkt Windt de marktpotentie in de regio met referentie gebieden. Het levert twee voordelen op: 1. Kansrijke locaties en initiatieven voor woonzorg complexen kunnen zo ook vanuit de lokale marktvraag worden bestudeerd. 2. De lifestyle informatie geeft richting aan een marktpositionering die de lokale senioren aan zal spreken. Dergelijk onderzoek zijn recentelijk uitgevoerd in Albrandswaard, Nijkerk, Zeist, Rotterdam, Ridderkerk, Sliedrecht, Veenendaal, Amstelveen, Leeuwarden en diverse andere gemeenten ten behoeve van zorgpartijen, investeerders en gemeenten.

Leave a Reply