Feb 20 – Voor een nieuwbouwproject van KleurrijkWonen in Culemborg is aangetoond dat de toekomstige bewoners minder parkeerplaatsen nodig hebben dan de gemeente voorschrijft.

Bij de gemeentelijke norm worden nu CROW-kengetallen als leidraad voor de parkeernorm gehanteerd, terwijl het autobezit ter plaatse aantoonbaar zeer laag is.

Met data-driven bewonersprofilering is aangetoond dat dat ook voor de nieuwbouw-bewoners gaat gelden.

Deze cijfermatige onderbouwing heeft geholpen om aan te tonen dat met minder parkeerplaatsen kan worden volstaan. Het biedt de ontwikkelaar mogelijkheden om de ruimtelijke structuur goed op de reële behoefte af te stemmen. Bijvoorbeeld door meer groen of extra woningen te plannen in plaats van parkeerplaatsen die toch niet gebruikt gaan worden.

Leave a Reply