Jan 15 – Van twee complexen in Roosendaal is door Trecodome na een grondige verduurzaming de energiebesparing per bewoner vastgesteld. De spreiding in de hoogte van de energienota’s bleek zeer groot te zijn. En het ging niet om kleine bedragen. En wat blijkt nu: het energieverbruik is niet zo zeer afhankelijk van gezinsgrootte, het aantal apparaten en de locatie in de flat, maar veel meer van de mentaliteit van de bewoner. Zijn houding ten aanzien milieu en portemonnee is in grote mate bepalend. Dit energiegedrag kan nu voorspeld worden. Het is bewonersprofielen vastgelegd.

Met dit inzicht kunnen investeerders vooraf een inschatting maken van het toekomstige energieverbruik. Vooral bij deals waarbij bewoners een vast bedrag voor energie gaan betalen, helpt dit om verschillen – en tegenvallers! – te voorspellen.

Het was leuk om hier met Chiel Boonstra (Trecodome) aan te werken.

Leave a Reply