Dec 21 – Om de verhuisgeneigdheid van senioren te bepalen is marktinformatie nodig. Door naast demografie en vermogen ook vanuit leefstijlen naar kansen te kijken, komt de lokale marktpotentie echt in beeld. Zo kunnen bijvoorbeeld alleenstaande 70-plussers worden getraceerd die in een grote grondgebonden koopwoning wonen. En daarnaast bijvoorbeeld belangstelling hebben voor zaken als kunst en klassieke muziek.

Met een beproefd markt(data)onderzoek voorspelt Windt de marktpotentie in de regio en vertaalt dit naar doelgroepen met specifieke woonwensen en participatievoorkeuren. 

Het wordt gebruikt om vooraf kansrijke locaties en initiatieven vanuit de lokale marktvraag te beoordelen. En om nieuwbouw proposities te ontwikkelen die optimaal bij een lokale senioren doelgroep passen. En dat moet meestal veel minder tuttig dan men denkt.

Dergelijk onderzoek voeren wij in het hele land uit ten behoeve van zorgpartijen, ontwikkelaars en gemeenten.

Leave a Reply