Met het in kaart brengen van de profielen ouderen krijgt de zorgpartij een beeld van de marktpotentie van verschillende doelgroepen. Het inzicht wordt gebruikt om bij strategische keuzes ten aanzien van woningnieuwbouw of renovatie de marktcomponent te betrekken. Het geeft inzicht in aantallen en prognoses, inclusief een koppeling aan ZZP indicaties. Dit is uitgesplitst naar regio, wijk en gemeente in de stadsregio Rotterdam. De rapportage toont levensstijl, woonbudget van verschillende zorgbehoevende senioren groepen, inclusief een uitwerking wat elke doelgroep kan triggeren bij het maken van een verhuiskeuze naar een zorgwoning.

Leave a Reply