Okt 21 – Met data-analyse verkende wij voor KleurrijkWonen in welke mate de parkeernorm bij sociale huurwoningen aansluit bij de parkeerbehoefte van de bewoners. Daarvoor is ondermeer het autobezit van de huishoudens per complex, buurt en wijk gekwantificeerd. Conclusie: Bij de meeste sociale huurcomplexen is er een groot overschot aan parkeerplaatsen. 

In het rapport worden argumenten aangedragen om bij het bepalen van de parkeernorm ter plaatse het (toekomstig) autobezit van de bewoners mee te nemen. Opdrachtgever KleurrijkWonen stelt zich ten doel om overbodige parkeerplaatsen een bestemming te geven die het welzijn van de huurders verbetert. Het rapport wordt gebruikt bij het overleg met de gemeenten. Het is uitgevoerd in de volgende 6 gemeenten waar KleurrijkWonen actief is: Tiel, Buren, Culemborg, Molenlanden, Vijfheerenlanden en de gemeente West Betuwe.

Leave a Reply