Sep 21 – Voor de PIM kaart van Groningen Zuid de aangetroffen doelgroepen met coördinaten aangeleverd. Opdrachtgever PIM.info brengt in GIS-kaarten alle technisch en ruimtelijke projectinformatie samen die voor de warmtetransitie en duurzaamheidsaanpak van een wijk nodig is. Daar is nu bewoners-draagvlak aan toegevoegd. Een kansrijke energietransitie wordt ten slotte niet alleen bepaald door ruimtelijke, technische en budgettaire parameters, maar is vooral ook een sociale opgave: Het verkrijgen van draagvlak is zeker zo belangrijk voor een succesvolle start van het project.

In de nieuwe kaart-laag over bewoners-draagvlak wordt de mate van belangstelling voor energietransitie onder bewoners weergegeven. Vanuit marktdata-analyse zijn daarvoor 4 doelgroepen gesegmenteerd, gekwantificeerd en gelokaliseerd. Per doelgroep zijn kansrijke invalshoeken voor participatie en instemming vermeld. Het inzicht wordt gebruikt als onderbouwing en inspiratie bij het bepalen van maatregelen, volgtijdigheid en tone-of-voice die zullen gaan aanslaan. 

De methode is AVG-compliant en werkt met anoniem versleutelde bestanden met random verdeling en is inclusief privacy statement.

Leave a Reply