Apr 18 – Voor Kjenning in een gastles met corporaties besproken hoe planmatig onderhoud – naast de technische en financiële parameters – ook vanuit een visie op de bewoners te onderbouwen is. De focus lag op het verkrijgen van draagvlak voor grootschalig onderhoud in bewoonde staat bij reeds geselecteerde renovatie complexen. Daarbij zijn we ook ingegaan op de oplossingen bij gespikkeld bezit, dat wil zeggen: hoe overtuig je bewoners van tussenliggende koopwoningen te participeren? Wanneer heeft dit effect?

Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden naar marktgerichte woning-verduurzaming en data-driven bewoners-communicatie gekeken. Er was veel interactie, ambitie en discussie. Leuk.

Leave a Reply