Mrt 18 – Met KleurrijkWonen een analyse uitgevoerd om de toekomstige klanten – de prospects – in beeld te brengen. De prospects zijn gekwantificeerd en gesegmenteerd naar life event motief, op basis van inkomende mutatie en verhuur (2017).

Het inzicht wordt nu gebruikt om het (toekomstig) woningaanbod en het proces van mutatie-en-verhuur verder op de marktvraag af te stemmen. Met als inzet: daling van het aantal weigeringen, vergroting van klanttevredenheid en het terugdringen van tijdelijke leegstand.

KleurrijkWonen kan nu de aantrekkelijkheid van woningen per prospect-groep voorspellen. En het kan hier in de communicatie met ‘softe’ informatie op inspelen.

Door beleid – naast de bewoners – ook op prospects af te stemmen, verbetert de dienstverlening en de business case.

Leave a Reply