Dec 20 – Voor bouwbedrijf elk® hebben wij gepeild welke kansrijke invalshoeken voor draagvlakcreatie en totale propositie kunnen worden aangedragen voor 5 flats van in Sliedrecht. Daarbij is ook in gegaan op de volgorde van draagvlakcreatie en uitvoering. Met de input is het renovatieconcept en communicatie-strategie onderbouwd die samen met corporatie Tablis en de bewoners-commissies wordt uitgewerkt. De input draagt bij bij de aanpak om ter plaatse snel voldoende akkoordverklaringen te verkrijgen.  

Leave a Reply