Nov 20 – Voor een projectontwikkelaar data-gedreven marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan kleine appartementen in het winkelcentrum van Veenendaal. Daarvoor de behoefte aan kleine starters appartementen voor eenpersoonshuishoudens gekwantificeerd. Vervolgens deze relevante doelgroepen in beeld gebracht en van thema’s voorzien voor styling, plattegrond, de mate van duurzaamheid, kwaliteit en voor de communicatie. Verder het pleidooi van de Rijksoverheid en kennisinstituten voor een transitie van winkels naar woningen beschreven en gepresenteerd. Met focus op de gunstige effecten op de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van de winkelstraat. Veenendaal behoort landelijk tot de meest kansrijke gemeenten voor woningbouw in het winkelhart, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de rijksoverheid.

Leave a Reply