Niet de woonwensen van een standaard gezin waren het uitgangspunt voor FLOW, maar de marktvraag van ‘overmorgen’. Dat kan door grondgebonden gezinswoningen nu al voor te bereiden op de behoefte van alleenstaanden. Marktonderzoek voorspelt het profiel en de groei van singles in een gemeente. Dit bepaalt voor een corporatie het moment waarop een toekomstige transformatie zou moeten plaatsvinden.
Dit heeft twee voordelen opgeleverd: 1. Bouwbedrijf Van Dillen kan de transformatie nu al begroten; 2. de corporatie krijgt woningen die meebewegen en courant blijven.
Op deze wijze denkt het Van Dillen mee over de woningvoorraad (en over het onderhoudsprogramma) van de corporatie. (De afbeelding is van het CBS en laat de huishoudensgroei in miljoenen tot en met 2060 zien. Dit vindt vooral plaats bij alleenstaanden!)

 

 

Leave a Reply