Aug 16 – Woningcorporatie De Kernen (Rivierengebied) vergelijkt de populatie in de 31 dorpen waar het bezit heeft. Aan de hand van 3 Huurdersprofielen wordt zo bijvoorbeeld de mate van vergrijzing gepeild. Door ook de woningtypologie en de wachtlijst in de analyse te betrekken ontstaat een beeld waar noodzaak voor nieuwbouw of juist een verhuisprogramma het grootst is. De toekomstige woningportefeuille sluit hierdoor beter aan bij de te verwachte behoefte.

Verder is de representativiteit van de online panelleden gepeild, waardoor de uitkomsten ervan gewogen kunnen worden voor conclusies die voor de totale huurders populatie kunnen gelden.

Tenslotte wordt de nieuwe online dienstverlening vanuit de Huurdersprofielen bezien. Evenals de aanpak om grootschalig onderhoud op de doelgroep af te stemmen

Leave a Reply