Jul 16 – Voor Tenman BV de propositie Paleis Soestdijk Internationaal Handelshuis vanuit de marktvraag bestudeerd. Met name de potentie van marktvraag voor verschillende functies. Daarbij is gekeken naar het effect van de uitstraling, de bezoekersaantallen, crossselling mogelijkheden en naar positieve spin-off effecten voor de regio. De onderzoeksvraag focuste zich op de kansen om voldoende bezoekersstromen te genereren ten behoeve van een gezonde business case. Meer over Paleis Soestdijk: persbericht.

Leave a Reply