Feb 19 – Voor Mitros vormt de bewoner het vertrekpunt. Het hanteert daarvoor onder andere een segmentatiemodel met bewonersprofielen, waarmee het kan inspelen op verschillen in behoefte.

Vanuit autobezit en parkeerbehoefte is een reële inschatting gemaakt voor het aantal benodigde parkeerplaatsen. Het inzicht wordt nu gebruikt bij de herstructurering die het samen met BPD uitvoert.

Er was al bekend dat veel huishoudens in Utrecht géén auto bezitten. Met ons data-onderzoek zijn aanknopingspunten aangedragen voor een gedifferentieerde parkeernormering, die is afgestemd op de parkeerbehoefte van verschillende bewonersprofielen. Zo is voor een grote populatie van zogenoemde autovrije huishoudens minder parkeerplaatsen nodig. Deze groep wil duurzaam en centraal gelegen wonen. En hebben geen behoefte aan een garageplaats.

https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/samenwerking-met-bpd/

Leave a Reply