okt 18 – Caspar de Haan, Dura Vermeer, Elk®, Nijhuis Bouw, Trebbe BestaandWonen en WDW – Van Wijnen – Ontwikkelend Beheer maken de komende jaren een groot aantal huurwoningen van woningcorporatie Mooiland in het kader van de energietransitie energiezuinig en comfortabel. Ultimo 2018 gaan de eerste complexen van start. Aandacht voor de bewoners staat hierbij centraal. Windtsnelheid stelt voor deze opgave per complex een data-driven bewonersprofiel met aanbevelingen voor draagvlakcreatie, communicatie en best practices om de propositie op de klant af te stemmen.

Leave a Reply