Mei 20 – Een groot aantal complexen van Eigen Haard in Amsterdam die op de planning staan voor renovatie zijn voor de ketenpartners Nijhuis en Rutges voorzien van een bewonersprofilering. De complexen zijn hiermee geordend op kans op draagvlakcreatie. Daarbij is per complex de meest kansrijke invalshoek voorspeld om instemming te verkrijgen. De kans op extra terughoudendheid bij bepaalde doelgroepen tijdens de Corona crisis is daarin meegenomen. De input helpt om tijdens een aangepaste werkwijze te bespreken en uit te werken.

Leave a Reply