jun 20 – Om de marktvraag van kleine duurzame (houten) tijdelijke prefab woningen goed te kunnen voorspellen is voor Van Dillen markt-data-onderzoek uitgevoerd. Er is gekwantificeerd wat de marktpotentie is in de provincies Utrecht, Gelderland, regio’s als U16 (gemeente Utrecht en omliggende gemeenten), FoodValley (rond Ede), Arnhem/Nijmegen en voor Woongaard (in en rond De Betuwe), als ook in afzonderlijke gemeenten in Midden Nederland. Verder zijn de woonwensen van de verschillende doelgroepen in beeld gebracht. Het biedt daarmee de argumenten en onderbouwing om beslissers bij woningcorporaties en gemeenten te overtuigen. In een document en presentatie zijn alle argumenten, triggers, onderliggende data en onderbouwing met infografics en in een rationale  samengevat.

Leave a Reply