Dat een uitgevogelde LEAN werkmethode bij een renovatie-in-bewoonde-staat noodzaak is, dat laat zich raden. Maar het is waardevol te ervaren dat marktonderzoek écht het verschil maakt bij de tender. Door vooraf inzicht in het profiel van de huurders te bieden, konden plan van aanpak, plattegronden en voorzieningen precies worden bepaald en begroot. Het toonde de corporatie dat alles vanuit de huurder is opgesteld. Het laat de huurders zien dat ze serieus worden genomen. En het hielp mijn relatie om twee tenders te winnen. Twee uit twee. Zowel in Utrecht als in Leerdam.

Leave a Reply