Nov 16 – Portaal gaat de komende jaren de overige flats in Overvecht Utrecht renoveren. In een pilot met Nijhuis Bouw wordt draagvlakcreatie onder bewoners versnelt door eerst contact met enthousiaste bewoners te leggen. Met door ons geleverde marktdata en bewonersprofielen is gepeild in welke complexen en portieken ze wonen, én wat hen triggert. Met de informatie wordt  -letterlijk en figuurlijk- een route bepaald naar ‘betrokken bewoners’. Om dan snel momentum voor draagvlak en bewonerstevredenheid te realiseren.

portaal-pilot-draagvlak-overvecht-utrecht

Leave a Reply