DEc 16 – Vestia heeft marktonderzoek van Windt benut om het profiel van de bewoners van enkele complexen te peilen. De statistische data geeft snel en anoniem een objectief beeld met interpretatie over betaalbaarheid en draagvlak. Het is toegevoegd aan interne startdocumenten, zodat bij strategische beleidsafwegingen – naast de technische staat en de financiën – ook het klantprofiel kan worden betrokken.

vestia-bewonersprofiel-insights

Leave a Reply