Nov 15 – De leercirkel Resultaatgericht Samenwerken (RGS) discussieerde tijdens de recente bijeenkomst over bewoners en draagvlak. Mede naar aanleiding van mijn presentatie, die hier in verkorte versie staat:  WINDT _ MARKTDATA VOOR DRAAGVLAK EN MARKTGERICHTHEID.

De interne communicatie van de leercirkel zie het volgende:

“Dagelijks hebben we te maken met bewoners. Achter elke voordeur een ander verhaal.
Maar in hoeverre houden we rekening met al deze verhalen? En waar merken die bewoners dat aan?
En hoe heeft de aannemer het ervaren?
In deze sessie staan we stil bij de Bewoners Centraal. Vanuit een drietal invalshoeken kijken we naar dit thema.
Drie partijen die recent aan één project hebben gewerkt; het Spinozaplantsoen in Utrecht.
Dit project, dat is uitgevoerd door Van Dillen, zal als rode draad door de presentaties lopen.

Peeter Windt / Windt Vastgoedmarketingadvies
Windt brengt met consumentendata de lokale bewonersprofielen in kaart. Het laat zien wat het beste bij de doelgroep aansluit.
Hiermee peilt het op voorhand draagvlak en haalbaarheid voor woningbouw en renovatie plannen.

Klaas Jelle Hakvoort / Hakvoort Mens en Gebouw 
Hakvoort is gespecialiseerd in bewonersbegeleiding tijdens groot onderhoud.
Tijdens deze projecten creëert vertrouwen bij bewoners.
Dat leidt tot sociaal en financieel rendement: bewoners zijn tevredener en het risico op vertraging neemt af.

Hans van Vucht / Centrum voor Woononderzoek
Wilt u de klanttevredenheid tijdens renovaties en onderhoudsprojecten verhogen en toch de kosten verlagen?
Centrum voor Woononderzoek heeft een unieke methode ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek naar de tevredenheid van huurders tijdens renovatieprocessen.”

De sessie werd afgesloten met een aantal prikkelende stellingen, waarvan de onderstaande volgens mij de  meeste discussie opleverde tussen de leden, beslissers van corporaties en bouwondernemingen:

Draagvlakcreatie onder bewoners is de verantwoordelijkheid van de bouwonderneming!

Leave a Reply