Okt 15 – Als onderdeel van de marktgerichte aanpak van Portaal een discussietafel geleid. Het inventariseert op deze wijze de behoeften en ideeën voor de aanstaande nieuwbouw aan de Oude Geinlaan en omgeving in Utrecht. Het betreft een groot plan met ruim honderd woningen; – zowel laagbouw als hoogbouw huurwoningen. Er was veel belangstelling.

Aan de hand van drie thema’s – woonomgeving, woning en comfort – zijn dr zogenoemde ‘woon-dromen’ onder de toekomstige bewoners verzameld. Daarbij is ook geïnventariseerd aan welke zaken extra veel waarde moet worden toegekend. Dat bleek niet zozeer duurzaamheid te zijn, maar vooral zaken als veiligheid, comfort en betaalbaarheid.

Het was een interessante avond. En het was voor mij ook een informatieve aanvulling aan het werken vanuit consumentendatabases en statistische bewonersprofielen.

De bouw gaat worden uitgevoerd door Van Dillen. Architect is K3 Architecten. Als duurzaamheidsexpert is Trecodome aan het project verbonden. De uitgangspunten voor het project komen uit het in 2013 door K3, Windt en Van Dillen ontwikkelde FLOW . FLOW is een product van Van Dillen waarin de woningen al zijn voorbereid om te kunnen meebewegen met de toekomstige woningvraag. Bijvoorbeeld als er meer vraag komt van eenpersoonshuishoudens. De woningen blijven daardoor langer courant en rendabel. Zie: http://www.k3architectuur.nl/projecten/renovatie/transformatie-rijenwoningen

Leave a Reply