Apr 16 – Met een markt-data-onderzoek is voor Mitros inzicht verschaft ten behoeve verschillende strategische beleidsbeslissingen. Zo is er vanuit patronen in de bewoners aanvragen voor Dagelijks Onderhoud een meer doelgroepgerichte (on-line) klant-benadering onderbouwd. Ook is er een segmentering aangebracht ten behoeve van incasso issues. Daarnaast is vanuit de informatie gekeken welke volgtijdigheid bij een omvangrijke renovatieopgave in Overvecht het snelste resultaat kan opleveren. Dit inzicht wordt betrokken bij de technische en financiële analyses. Met NOM-profielen zijn enkele complexen in Nieuwegein doorgelicht op de kans op draagvlak voor De Stroomversnelling en zijn daarbij voorzien van een kansrijke invalshoek. Verder worden de inzichten benut om bij de prestatieafspraken met de gemeente de mis-match tussen woningvoorraad en aard van de instromers te bespreken.

Leave a Reply