Jun 18 – Voor het bepalen van de aanpak van de renovatie van complexen van Mooiland gebruikt Nijhuis bewoners-data-analyse. Met het inzicht kan het op voorhand – in overleg met de corporatie – een goed vertrekpunt voor de communicatie en planning bepalen. Zo kan het de content en toon-of-voice afstemmen op doelgroepen in het complex. Ook kan er bijvoorbeeld eerst draagvlak worden gecreëerd in (deel)complexen waar dit sneller gaat. Het effect is dat de inzet van de teams en de middelen strakker voorspeld en gepland kan worden. En dat de bewoners eerder weten waar ze aan toe zijn. En dat komt de tevredenheid ten goede.

Leave a Reply