Sep 18 – Met de Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’ wil Aedes samen met haar leden de vernieuwing in de corporatiesector versnellen. Naar aanleiding van een succesvolle bijeenkomst over Big Data van Corpovenista en Platform 31 heeft het nu samen met Kjenning een leertraject over dit thema ontwikkeld. Het is uitgewerkt in enkele Masterclasses met o.a. bijdrage van Cyriel Houben (Cap Gemini) over proces en implementatie, Matthias van der Kraats (Audittrail) over op welke wijze er binnen de AVG regelgeving veel mogelijk is. Onze bijdrage spitste zich toe op praktijkervaring van data-driven klantgerichtheid bij corporaties, waardoor de bewoner aantoonbaar meer centraal is komen staan. Met voorbeelden van succesvolle energietransitie en woningverduurzaming.

Leave a Reply