Okt 17 – De gemeente Capelle aan de IJssel geeft voor elke ontwikkellocatie een gebiedspaspoort uit. Dat wordt ook vanuit de markt richting gegeven. Naast de ruimtelijke en financiële parameters zijn daarvoor op voorhand de behoefte en geschiktheid voor verschillende woondoelgroepen gepeild en op creatieve wijze in kaart gebracht en toegelicht.

Vanuit marktdata leverde Windtsnelheid hiermee onderbouwing en inspiratie voor marktgericht woningbouw programma’s. Het kwantificeerde en lokaliseerde kansrijke doelgroepen en liet zien wat hen zou kunnen aanspreken in de communicatie. Dit draagt bij aan een optimale – doelgroepgerichte – uitwerking van de de ontwikkellocaties in de gemeente.

Leave a Reply