Sep 17 – Wonen Limburg heeft met onze marktinzichten een beter beeld gekregen van haar populatie van 25.000 huishoudens. Door de bewonerssamenstelling op tientallen kenmerken goed in kaart te brengen en te vergelijken, is te zien welke wijken waarschijnlijk minder ‘populair’ worden. De huidige bevolkingssamenstelling en de aard van de instroom speelt daarbij een rol. Samen met een technische en financiële analyse van de woningen, levert dit bewonersinzicht input voor lokale kwaliteitsverbetering. Daarmee anticipeert Wonen Limburg gericht op de aanstaande bevolkingskrimp.

Leave a Reply