Jul 15 – Het Renovatiekompas van EraContour is een online tool voor corporaties. Het geeft naast technische en financiële inzichten ook een kijk op de bewoners. Van elke variant woningtype-bouwperiode die EraContour hanteert, heeft Windt de scoringskans op draagvlak gepeild. Door dit op de site te integreren, laat EraContour zien dat draagvlak en bewonerstevredenheid deel uitmaken van de aanpak. Timo Stoopman van Era Contour zegt in een video op de website hierover: ‘….we geven meteen ook een indicatie van bewonersdraagvlak……’. Naar website Renovatiekompas. Ten behoeve van specifieke uitvragen van corporaties levert Windt de profielen met draagvlak-peiling op complex en adresniveau.

Leave a Reply