Apr 15 – Op basis van de wijkscan met bewonersprofielen kiest Van Wijnen de kortste route naar draagvlak onder bewoners. Het dient niet alleen om de aanpak en het communicatieplan te bepalen. Met de marktdata laat Van Wijnen ook zien aan de corporatie hoeveel ze nu al weet van de bewoners. De gesprekken met de bewoners van de complexen verlopen hierdoor voorspoedig. En met snel resultaat. Daar wordt veel waarde aan gehecht, omdat een goed voorbereide eerste indruk, overtuigt. De wijkscan bewonersprofielen maakt deel uit van de Renovatie Cockpit die door Van Wijnen Arnhem samen met K3 Architectuur is ontwikkeld.

Leave a Reply