Mrt 17 – Voor de sloop-nieuwbouw van 50 sociale huurwoningen in Velp Zuid heeft Vivare de opdracht aan Van Wijnen gegund. De tender daagde bouwondernemers uit om de plannen af te stemmen op bewonerstevredenheid van de toekomstige bewoners.

Met micro-marktdata heeft Windt aan Van Wijnen onderbouwing en inspiratie aangedragen. Vanuit een lifestyle doelgroep segmentatie is een uitgesproken vertaalslag voor de ruimtelijke invulling en communicatie gemaakt, die inspeelt op de gepeilde potentiële bewoners. Cobouw over het project: http://www.cobouw.nl/bouwberichtenprofessional/668601_nieuwbouw-50-sociale-huurwoningen-na-sloop-60-woni

Leave a Reply