Feb 17 – Voor een grote verduurzamingsopgave in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer heeft Eigen Haard in het kader van het Smart Date project met Windt samengewerkt. Focus was het verkrijgen van inzicht in de mate van bereidheid van huishoudens om in te stemmen met woningverduurzaming. Daarbij is ook geïnventariseerd welke invalshoek per complex kansrijk is voor het draagvlakcreatie. Aanvullende onderzoeksvragen betroffen de thema’s betaalbaarheid, zorg senioren en (online)communicatie. Er zijn ter plaatse ook enquetes gehouden. Interessant om te vergelijken.

Leave a Reply