Jul 17 – Wageningen Universiteit en Research WUR ontwikkelde in samenwerking met Wageningen Woningstichting en Windtsnelheid een simulatiemodel (ABM) om de regionale bezetting van huurwoningen in de tijd (20 jaar) te optimaliseren. Het model wordt eerst met de actuele marktdata geladen van het betreffende verzorgingsgebied. Daarna worden van diverse beleidsvarianten, de effecten gemeten. Bijvoorbeeld ten aanzien van een reductie van de huurtoeslag. Het levert scenario’s voor het sturen op woningbezettingsgraad, doorstroming van hogere inkomens, bewonerstevredenheid en wachtlijstreductie. Een spraakmakende interface visualiseert telkens in een-twee minuten het ‘verhuisgedrag’ van de huurders gedurende de komende 5-10-20 jaar. En welk effect dit heeft op de parameters. Past in verkenningen voor ‘passend wonen’ beleid.

Leave a Reply