Aug 17 – Area (8.000 huishoudens, Uden, Vught) zocht voor het strategisch beleid meer inzicht in het bewonersprofiel. Focus lag daarbij op vier zaken: betaalbaarheid, vergrijzing, woningverduurzaming en online bewonerscontact.

Met de geleverde marktinzichten is o.a. de mate van passendheid van het woningaanbod gepeild. Daarbij zijn bijvoorbeeld alle senioren van 75 jaar en ouder woonachtig in eengezinswoningen gelokaliseerd en in lifestyle doelgroepen gesegmenteerd.

Het bestaande bewoners bestand dat online contact opneemt met Area is in persona’s gesegmenteerd. En zijn plannen om met de inzichten het online kcc gericht te vergroten. Verder zijn de bewoners van de in 2018 te renoveren complexen vergeleken.

Leave a Reply