Dec 17 – Uitgedaagd door het bestuur heeft de afdeling Business Intelligence vanuit de marktdata voor alle stuurlijnen met een aantal interessante data-driven constateringen boven water gehaald.

Voor Wonen & Vastgoed is gekeken naar ‘impopulaire’ woningen en is een analyse van (mis)match tussen woning en bewoner gemaakt: Welke bewoners wonen nu in een minder geschikte woning? Verder is een kansenkaart gemaakt voor verkoop van de woning aan de zittende huurder.

De bewonersprofielen zijn ook ingezet bij de benaderingswijze en argumentatietactiek voor de energieprojecten 2018-2020: Welke argumenten gebruiken om bewoners over de streep te trekken?

Voor Mens & Maatschappij – Publieke Waarde/Leven zijn onder andere de bewonersprofielen per buurtwinkel vergeleken en bezien in samenhang met overlastmeldingen.

De stuurlijnen gaan verder aan de slag.

Leave a Reply