Jan 18 – Windtsnelheid heeft het protocol verder aangescherpt in lijn met de aanstaande regelgeving van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij geldt en gold onder andere: Gegevens verstrekt worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De gegevens worden uitsluitend voor de uitvoering van het onderzoek gebruikt. Na afronding worden de gegevens geretourneerd en vernietigd. De aanlevering van gegevens van onze relaties is slechts beperkt tot complex-nummers. Persoonlijke gegevens dienen daarbij uitdrukkelijk NIET verstrekt te worden.

Het marktinzicht van Windtsnelheid geschiedt op basis van statistische en anonieme marktdata, waarbij door het gebruik van een grotere n details niet traceerbaar binnen bijvoorbeeld complex niveau. Verder wordt door het gebruik van virtuele bewonersprofielen de data exposure voor onze relaties geminimaliseerd.

Windtsnelheid maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Gegevens worden pas na verdergaande pseudonimisering nader geanalyseerd. Windtsnelheid verstrekt desgewenst een schriftelijke bevestiging middels een verwerkersovereenkomst. Ook kan desgewenst – met business partners – advies worden verstrekt over – in het kader van de EU General Data Protection Regulation – een werkbaar DPIA (data protection impact assessment) die telkens gebruikt kan worden.

Met deze maatregelen kan, binnen de kaders van de privacy regelgeving, de afstemming op de klant geoptimaliseerd worden.

Leave a Reply