Jun 16 – Portaal werkt aan een proef voor individuele woningverbetering in Eemland (Soesterkwartier). De huurder kan daarbij zelf een pakket van maatregelen samenstellen, waaronder altijd ook enkele duurzaamheids-maatregelen. De verwachting is dat deze opzet meer (en sneller) bewoners-draagvlak oplevert.

Het aanbod van pakketten is vanuit onze vier Huurdersprofielen gesegmenteerd. Voor elke groep anders, zodat het inspeelt op wat men wenst. Vanuit de marktdata kan per wijk op voorhand een inschatting van de afzet van de vier pakketten  worden gemaakt. Daarmee kan de meeste effectieve marketing inspanning worden bepaald.

Woningverduurzaming blijft voor veel bewoners een low-interest product. Portaal zet in op grote volumes en wil snel meters maken. Dat gaat het erom de voorkeuren van de individuele bewoner in het complex te beantwoorden.

Leave a Reply