Jul 16 – In het marktonderzoek zijn de bewonersprofielen in kaart gebracht. dat wordt gebruikt om in de portefeuillestrategie het woningaanbod af te stemmen op de toekomstige vraag. Een vraagstuk dat zich daarbij aandient was de huisvesting van hoogopgeleide jonge kenniswerkers. Hoe worden die voor de gemeente Wageningen behouden? Hoeveel zijn het? Wat is voor hen aantrekkelijk woningaanbod?  Verder zijn alle huishoudens van de Woningstichting vergeleken met de die van de Food Valley regio en van de gemeente. Vanuit de ‘eigen’ database worden analyses gemaakt voor de huisvesting van laagste inkomens.

Leave a Reply