Jan 17 – Om mensen een betaalbare woning te bieden, eist De Woningwet sinds 2016 dat sociale huurwoningen passend worden toegewezen. Het is aan de corporatie passende woningen te bieden. Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) is het platform voor woningbouw met kant-en-klare concepten. Het heeft de ambitie daar met haar leden een oplossingen voor te bieden.

Windt heeft voor NCB een programma ontwikkeld dat antwoord geeft op de vragen: Welke lokale doelgroepen manifesteren zich ten aanzien van passend wonen? Hoe groot is de marktvraag in het betreffende verzorgingsgebied? Hoe verhoudt zich dit tot het huidige aanbod? Welke doelgroepen willen betalen voor een duurzame woning? Wat kan dit voor de bouwopgave ter plaatse betekenen?

Het marktinzicht wordt gebruikt om nieuwbouw van passende woningen te stimuleren.

Leave a Reply