Mei 15 – In een onderzoek voor de gemeente Capelle aan den IJssel zijn zeven kansrijke doelgroepen in kaart gebracht. Ze zijn gebaseerd op een analyse van marktdata en bewonersprofielen. Naast levensfase en budget is daarbij ook naar lifestyle en woonwensen gekeken. Met dit inzicht kan de gemeente de haalbaarheid van nieuwbouwplannen beter beoordelen. Door dit meteen voor een tiental ontwikkellocaties tegelijk uit te voeren, heeft de gemeente een overall beeld hoe het aan de marktvraag tegemoet kan komen. En hoe het het beste kan sturen om een gevarieerd en marktgericht woningaanbod te bieden.

Het rapport geeft antwoord op vragen als: Welke woonbehoeften zijn te onderscheiden? Hoe groot zijn verschillende woondoelgroepen? Welke woonmilieus en ontwikkellocaties zijn gewenst en haalbaar? Met het inzicht in wat verhuizers beweegt, kan de gemeente de marktvraag – naast ruimtelijke en financiële aspecten –  bij de planvorming betrekken. Dat versnelt de visievorming over kansen van afzonderlijke ontwikkellocaties, maar ook voor de gemeente als geheel. De inzichten zijn breed gedeeld en besproken met de inwoners, makelaars en ontwikkelende partijen.

Zie ook case Leeuwarden, case Oud-Beijerland, case Middelbrug, case Albrandswaard, case Oostzaan, case Zederik

Leave a Reply